top of page
Piotr

Piotr

Sułkowski

Od początku swej artystycznej działalności zaliczany przez krytykę do grona wybijających się talentów dyrygenckich. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, najpierw na Wydziale Wychowania Muzycznego (1993), później dyrygentury (1996) w klasie prof. J. Katlewicza. Podczas studiów doskonalił swoje umiejętności jako stypendysta Internationale Bachakademie na kursach mistrzowskich, prowadzonych przez H. Rillinga i J. E. Gardinera w Niemczech, a także w USA, jako stypendysta Oregon Bach Festival.

Już w czasie studiów aktywnie uczestniczył w życiu muzycznym Krakowa współtworząc festiwal Forum Młodych Kompozytorów oraz zakładając w Akademii Muzycznej w Krakowie orkiestrę kameralną Sinfonietta – Forum Sinfonia. Wraz z orkiestrą zdobył wówczas prestiżową pierwszą nagrodę „za najlepsze wykonanie utworów”, przyznawaną przez kapitułę dziennikarzy i krytyków muzycznych. Odbył z tym zespołem liczne tournee zarówno w kraju jak i za granicą (m. in. USA, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania). Otrzymał Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa.

Posiada ogromne doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy dyrygenta, a w latach 2006-2007 dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz w Opera Wildwood Festival AR (USA), którego był dyrektorem muzycznym. Przygotował wiele premier operowych, w tym kilka prawykonań. Między innymi w listopadzie 2007 r. podczas Festiwalu Muzyki Polskiej, w ramach obchodów Roku Szymanowskiego we współpracy z PWM dokonał światowego prawykonania nieznanej operetki K. Szymanowskiego Loteria na mężów, czyli narzeczony nr 69. Zrealizowany przez P. Sułkowskiego w 2004 r. w Krakowie „Gwałt na Lukrecji” B. Brittena został uznany na Bydgoskim Festiwalu Operowym za najlepszy spektakl roku. W 2007 r. wraz z zespołem Opery Krakowskiej wykonał światowe prawykonanie oratorium krakowskiego kompozytora D. Reguckiego Cracovia Est, będącego kulminacją obchodów Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa. Współtwórca Krakowskiej Opery Kameralnej, z którą zrealizował kilka produkcji. Prowadzi zespoły wokalne w Akademii Muzycznej w Krakowie i w Bydgoszczy. Od 2008 r. pracował jako zastępca dyrektora Chóru Polskiego Radia.

Współpracuje z wieloma orkiestrami, a także zajmuje się pracą dydaktyczną. Od 1993 roku prowadzi chór i orkiestrę Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Krakowie, z którą co roku odbywa tournee do Francji, gdzie realizuje programy edukacyjne dla francuskiej młodzieży. Miłośnik i propagator muzyki W. Kilara – wykonał wraz z w/w orkiestrą i chórem wiele jego dzieł, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wykonanie Missa Pro Pace w Katedrze Berlińskiej z okazji 65 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004).

Współorganizator i manager Konkursu Dziecięcych Zespołów Kameralnych Wiosna Młodych Kameralistów odbywającego się od 2001 roku w Krakowie. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Barbakan, odbywającego się w XIII Barbakanie w okresie letnim w Krakowie.

W 2008 roku w ramach Festiwalu Rozstaje poprowadził jubileuszowy koncert na Rynku Głównym w Krakowie z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej i światowej sławy solistą Gheorghem Zamfirem. Zrealizował nagranie z muzyką Bartosza Chajdeckiego do serialu Czas Honoru.
bottom of page