top of page
Elżbieta

Elżbieta

Janowska-Moniuszko

Elżbieta Stanisława Alicja Janowska-Moniuszko urodziła się w 1954 r. w Warszawie. Z zawodu jest tłumaczem języka hiszpańskiego. Jest autorką m. in. przekładu na język hiszpański publikacji pt. 

„Drogi Do Wolności, Drogi Do Wspólnej Europy – 1945-2007”.

Od Prezydenta RP otrzymała w 2011 r. Medal Złoty za wieloletnią służbę, a Prezydent Włoch Giorgio Napolitano, w 2006 r. przyznał jej Order Gwiazdy Solidarności Włoskiej, w stopniu kawalerskim.

Jest jednym z ponad 60-ciorga autentycznych potomków Ojca Polskiej Opery Narodowej, polskiego kompozytora XIX wieku – Stanisława Moniuszki (1819-1872). 

Ze strony Matki – Danuty Moniuszko-Janowskiej (1922 - 2005) jest jego potomkiem w prostej linii, w V pokoleniu, po synu kompozytora Stanisławie (1843 - 1905). 

Jej Ojcem jest Janusz Paweł Janowski (1902 - 1982), artysta malarz, uczeń m. in. Józefa Mehoffera. Jest matką Adrianny Janowskiej - Moniuszko, aktorki Teatru Współczesnego w  Szczecinie.

Współzałożyła i jest Członkiem Zarządu Fundacji im. Stanisława Moniuszki, którą w maju 2018 roku stworzyli w Polsce autentyczni potomkowie Stanisława Moniuszki. Prezesem Fundacji jest Stanisław Kazimierz Wójcik, w VI pokoleniu potomek Kompozytora, po jego córce Jadwidze.
bottom of page